Vyzdobit

Význam slova: Ozdobit, přidat dekorativní prvky, zkrášlit.

Synonyma: ozdobit, zdobit, zútulnit, ozvláštnit, zkrášlit, ozdovat, upravit, přehlednit, vyzdvihnout, pokrýt

Hovorově: ozdobit, vyzdobovat, vymalovat, vylepšit, vytunit, vymyslet

Další synonyma

Rasovat

Prosetávat, šťouchat. Jedná se o činnost, při které se prochází nebo prochází něco do hloubky, nebo se něčím prochází, pročišťuje. Toto slovo může mít různé významy v různých kontextech, ale obecně se jedná o aktivitu, při které se něco dělá s cílem prozkoumat, pročistit nebo prozkoumat něco. Slovo "rasovat" může být použito například v souvislosti s prozkoumáním terénu, pročištěním cesty nebo prozkoumáním nějakého problému. Význam tohoto slova tedy spočívá v procházení nebo pročišťování něčeho, ať už fyzicky nebo metaforicky.

Chvilka

Krátká doba trvání, časový úsek, okamžik.

Rozvzteklený

Silně rozhněvaný, vyvedený z míry, nesouhlasný, rozčilený, vzdorovitý.

Vyjídat

Vyjídat znamená konzumovat jídlo, obvykle velké množství, nebo zcela vyprázdnit určitý zdroj potravy. Slovo může být použito i v přeneseném smyslu pro popisování činnosti, kdy se něco postupně snižuje nebo ubývá.

Něha

Popis slova vyjadřující mírnost a milosrdenství. V kontextu může být použito k popisu jemnosti, něžnosti a péče, kterou projevujeme k druhým. Slovo nese v sobě význam láskyplného a soucitného jednání.

Direktiva

Direktiva je příkaz nebo návod, který určuje, jakým způsobem se má něco dělat. Je to forma instrukce, která stanovuje konkrétní postup nebo směr, který by měl být následován. Může se jednat o oficiální příkaz od nadřízeného nebo o pokyny, které jsou součástí nějakého dokumentu nebo smlouvy. Direktiva může být vydána v různých oblastech, například v politice, v právu, v ekonomii nebo v technických normách. Je to důležitý nástroj pro řízení a organizaci různých činností a procesů.