Vyzískat

Význam slova: Získat něco, co dříve nebylo k dispozici. Tento termín se používá v kontextu získávání věcí nebo informací, které mohou být cenné nebo užitečné. Může se jednat o fyzické předměty, jako jsou peníze nebo vlastnictví, nebo o abstraktní koncepty, jako jsou znalosti nebo zkušenosti. Význam slova \"vyzískat\" může být také spojen s úsilím nebo prací, kterou je nutné vynaložit k dosažení daného cíle. Celkově lze říci, že význam slova \"vyzískat\" je spojen s něčím, co bylo získáno nebo získáváno aktivitou nebo úsilím.

Synonyma: získat, získávat, dostat, nabyt, získat se, získati, získavati, obdržet, převzít, pořídit

Hovorově: získat, ukořistit, přivlastnit, obstarat, uchvátit, zabrat

Další synonyma

Odpočítat

Snížit nebo ubrat počet, množství nebo hodnotu něčeho. Může se jednat o fyzické předměty, čísla, peníze nebo abstraktní koncepty. Odpočítání je procesem odečítání nebo odebrání něčeho, čímž se snižuje jeho celková hodnota nebo počet.

Obšírnost

je vyjádření pro rozsah, oblast nebo rozlehlost něčeho. V případě slova \"obšírnost\" se jedná o vlastnost, která popisuje, jak rozsáhlý nebo podrobný je nějaký předmět, téma nebo text. Může se také používat pro vyjádření šířky nebo rozmanitosti něčeho.

Plynout

Jedná se o proces, kdy se kapalina nebo plyn postupně pohybuje v určitém směru. Obvykle se používá pro popis proudění vody nebo vzduchu, ale může se vztahovat i na jiné tekutiny nebo plyny. Slovo může také znamenat postupné ubývání nebo uběhnutí času.

Palič

Nástroj pro dřevozpracující řemeslníky, který slouží k sekání a řezání dřeva. Palič může mít různé tvary a velikosti, ale vždy má ostrou hranu a rukojeť pro uchopení. Tento nástroj se používá především při práci s dřevem, jako je tesaření, řezání, hranění a další. Je nepostradatelným pomocníkem pro všechny řemeslníky pracující s dřevem.

Vysadit

Umístit rostlinu nebo jiný předmět do půdy nebo jiného vhodného prostředí s cílem, aby se tam mohlo rozrůst nebo růst.

Batoh

Batoh je přenosný prostředek pro přenášení osobních věcí. Jedná se o obvykle čtvercový nebo obdélníkový útvar s dvěma ramenními popruhy, který se nosí na zádech. Batohy se používají při cestování, turistice, škole, v práci apod. Slouží k usnadnění přenášení věcí a zároveň uvolňují ruce pro jiné činnosti. Existují různé typy batohů, např. krosna nebo ruksak, které se liší velikostí, materiálem, funkcemi a určením. Batohy jsou důležitou součástí každodenního života a jsou nezbytné pro pohodlné a praktické přenášení věcí.