Vyznamenání

Význam slova: Ocenění za výjimečný výkon nebo zásluhy. Je to forma uznání a pocty, která se uděluje za vynikající činy, úspěchy nebo služby. Vyznamenání může být uděleno například v podobě medaile, diplomu, řádu nebo jiného symbolu. Je to projev uznání a ocenění za vyjímečný přínos nebo čin.

Synonyma: udělení, ocenění, pocta, čest, označení, odměna, oslava, vyznamenání, pochvala, chvála

Hovorově: ocenění, poctivost, chvála, pocta, ocenění, pochvala

Další synonyma

Nepřímo

- Slovo, které se používá pro vyjádření něčeho, co se děje nebo je vyjádřeno nepřímo, obcházením nebo záměrným vyhýbáním se přímému výrazu. Používá se v situacích, kdy chceme něco říct, ale nechceme to být příliš otevření nebo přímí.

Uradit se

Zrealizovat, uskutečnit nebo splnit. V tomto kontextu se jedná o dokončení nějakého úkolu nebo plánu, který byl stanoven.

Zvolit si

Vybrat si nebo preferovat si určitou věc, možnost nebo činnost z nabízených možností.

Nadarmo

Zdarma, bezplatně, bezúplatně. Slovo nadarmo vyjadřuje, že něco je poskytnuto bez jakéhokoliv nároku na odměnu nebo protislužbu. Je to synonymum pro slova jako zdarma, bezplatně, bezúplatně. V kontextu může být použito například ve větě: "Neměl jsem nic za práci, všechno jsem dostal nadarmo."

Svažovat se

Připojovat nebo přivazovat, tedy spojovat dvě věci dohromady pomocí nějakého prostředku nebo způsobu. V kontextu slova "svažovat se" znamená připojit nebo přivázat něco k něčemu jinému, například přivázat lano k autu nebo připojit hadici k vodovodnímu kohoutku.

Vázaný

Omezený nebo svázaný. Slovo popisuje stav, kdy je něco nebo někdo omezen v pohybu, jednání nebo volbě. Může se jednat o fyzické nebo psychické omezení. V kontextu může být použito například pro popis něčeho, co je vázáno určitými pravidly nebo omezeno v možnostech.