Vzdát se

Význam slova: Odmítnout či zanechat něco, co nám náleží nebo na co máme nárok. V tomto kontextu se jedná o vzdání se nároku či odmítnutí něčeho.

Synonyma: odpověď: odstoupit, vzdát se nároku, odmítnout, vzdát se práva, zříci se, rezignovat, vzdát se moci, renunciovat, vzdát se účasti, odcouvat

Hovorově: poddat se, vypustit, rezignovat, kapitulovat, vzdávat se, podřídit se

Další synonyma

Rasance

Odlišnost nebo odchylka od normálu nebo očekávaného. Slovo rasance se používá zejména v kontextu porovnání dvou věcí nebo jevů, kdy se hledají jejich rozdíly a podobnosti. Může se také použít v případě, kdy se jedná o nějaký neobvyklý nebo výjimečný jev. Rasance může být fyzická, mentální nebo emocionální a může být jak pozitivní, tak negativní. V jazyce se také používá výraz "rasová rasance", což označuje rozdíly mezi různými etnickými skupinami. V širším slova smyslu může rasance znamenat také rozdílnost nebo diverzitu.

Trefnost

Trefnost je vlastnost, která označuje přízničnost a umírněnost.

Ošklivec

Hnusák, ohyzdnost. Slovo "ošklivec" popisuje osobu, která je velmi ošklivá nejen fyzicky, ale i svým chováním. Je to člověk, který se chová odpudivě a vzbuzuje u ostatních pocit nelibosti a odporu. Ošklivec je synonymem pro hnusáka, který je neoblíbený a vyvolává negativní emoce u svého okolí. Toto slovo se používá pro popis lidí, ale také může být použito pro popis věcí nebo situací, které jsou odpudivé a nepříjemné. Význam slova "ošklivec" je tedy spojen s negativními emocemi a popisuje něco, co je považováno za nechutné a odpudivé.

Sklenička

Sklenička je malý nápojový pohár, obvykle vyrobený ze skla nebo jiného průhledného materiálu. Používá se pro podávání různých nápojů, jako jsou voda, džus, limonáda nebo alkoholické nápoje. Skleničky jsou obvykle ozdobné a mají různé tvary a velikosti. Mohou být také použity jako součást dekorace nebo pro podávání malých porcí dezertů. Skleničky jsou běžně nalezeny v domácnostech, restauracích, barech a dalších místech, kde se podávají nápoje.

Sensibilní

Slovo "sensibilní" znamená vnímavý a subtilní. Jedná se o člověka, který je citlivý a dokáže si všímat detailů a jemných nuancí.

Lunatik

člověk trpící duševní poruchou, který trpí výkyvy nálad a chová se neobvykle.