Vznášet se

Význam slova: létání a kroužení ve vzduchu, bez kontaktu se zemí.

Synonyma: letět, létat, kroužit, vznášet se, planout, stoupat, šplhat, plachtit, unášet, zdvihat se

Hovorově: plachtit, letět, plout, plápolat, viset, vřít,

Další synonyma

Důmysl

Popis slova, který vyjadřuje rozumnost a moudrost.

Nadbytek

Přebytečnost, nadbytečnost nebo přemíra. Slovo "nadbytek" označuje situaci, kdy je něčeho více, než je potřeba nebo je toho více, než je zdrávo. Může se jednat o přebytek potravin, vody, energie nebo peněz. V přeneseném smyslu může být nadbytek také synonymem pro nadměrnost nebo nadměrnost, tedy stav, kdy je něčeho příliš mnoho nebo je toho více, než je vhodné nebo potřebné.

Vypumpovat

vyčerpat nebo odsát. Slovo se používá, když se něco odstraňuje nebo vysává z určitého místa nebo objektu. Může se jednat o kapalinu, plyn nebo jiný materiál. Vypumpování znamená odstranění obsahu z nádoby nebo jiného prostoru pomocí čerpadla nebo vysavače. V přeneseném smyslu může znamenat také vyprázdnění něčeho nebo vyčerpání zdrojů.

Uložení

Akce zahrnující vytvoření nebo uspořádání něčeho, jako například dokumentů nebo dat. Tento proces může zahrnovat vytvoření nového základu nebo organizaci již existujícího.

Nosit

Přenášet předmět nebo břemeno z jednoho místa na druhé.

Omotat

Zabalit, obklopit, ovinout nebo převázat něco či někoho pomocí materiálu, například provázku, látky nebo pásku. Slovo "omotat" znamená obvykle vytvořit něco jako ochranný obal nebo pouto, často s účelem udržet něco na místě nebo chránit před vnějšími vlivy.