Vzorník

Význam slova: Vzorník je slovo, které označuje příklad nebo model, který se používá k ukázání nebo ilustraci něčeho. V kontextu jazyka se vzorník používá jako nástroj pro vysvětlení významu slov nebo konceptů. Vzorník slouží jako příklad, který pomáhá lidem pochopit a zapamatovat si daný význam. V jazyce se vzorník používá k vytvoření jasných a srozumitelných definic, které umožňují lidem komunikovat a porozumět si navzájem. Vzorník je tedy klíčovým prvkem v procesu učení a porozumění jazyku.

Synonyma: vzor, příklad, model, exemplář, paragon, prototřída, norma, klasik, idea, paradigm

Hovorově: Vzorovnice, vzorák, vzorníček, vzorová kolekce, vzorový arch, vzorová kniha

Další synonyma

Sloup

Konstrukční prvek, který slouží k podpírání stropů, stěn nebo jiných konstrukcí. Může být vyroben z různých materiálů, jako jsou kámen, dřevo nebo kov. Sloup je pevný a odolný a slouží k udržení stavby v rovnováze.

Omrzlý

popisuje stav, kdy je něco nebo někdo ochlazený, zchladlý, často až do bodu, kdy je to nepříjemné nebo dokonce bolestivé. Může se jednat o vliv nízkých teplot, ale i o emocionální ochlazení vztahů nebo zájmu. Slovo se používá především v přeneseném smyslu.

Signifikantní

- Výraz, který vyjadřuje důležitost, hodnotu nebo význam určitého jevu, události, informace apod. Slovo signifikantní se používá pro označení toho, co je důležité, významné, cenné a má vliv na celkový význam nebo smysl něčeho. Toto slovo je často používáno v kontextu vědeckých nebo akademických prací, kde se hodnotí význam různých faktorů a jevů.

Zlobný

ZLOBNÝ - označuje osobu nebo jednání charakterizované zlým a nezbedným chováním. Slovo může být použito pro popis jedince, který je zlý, nespravedlivý, nebo pro popis jednání, které je úmyslně škodlivé nebo nevhodné. Zlobný člověk často způsobuje problémy a škody druhým lidem. V některých případech může být slovo použito i pro popis dětí, které se chovají nezbedně a neuposlechnou pravidel.

Popud

Popud je podnět nebo návnada, která vyvolává určitou reakci nebo jednání. Je to impuls, který nás motivuje k určitému jednání nebo rozhodnutí. Popud může být fyzický, jako například hlad nebo žízeň, nebo psychický, jako například touha nebo chtíč. Je to vnitřní nebo vnější podnět, který nás nutí k určitému chování. V přeneseném smyslu může být popudem také nápad, myšlenka nebo inspirace.

Složený

komplexní, obsáhlý, náročný na pochopení.