Vzpružit

Význam slova: VZPRUŽIT - oživit, probudit, dodat energii nebo vitalitu. Slovo se používá v kontextu, kdy je potřeba něco oživit nebo probudit z letargie nebo nečinnosti. Může se také použít pro vyjádření návratu k energičnosti nebo aktivitě. Slovo se může vztahovat k fyzickému i mentálnímu stavu.

Synonyma: zdvihnout, oživit, probudit, obnovit, posílit, posílit, osvěžit, aktivovat, podpořit, zpřísnit

Hovorově: potěšit, oživit, rozveselit, okřesat, připravit o zimní spaní, nakopnout

Další synonyma

Vyhrabat

Vyhrabat znamená vytáhnout něco z hloubky nebo z pod něčeho. V kontextu může být použito například ve významu vyhrnout zem nebo vykutat předmět z nějakého úkrytu.

Kusový

: Slovo "kusový" znamená, že je něco rozděleno na menší části, které jsou neúplné a nedokončené. Je to charakteristika, která vyjadřuje nedostatečnost a nedokonalost.

Ulhaný

Nepravdivý, nepravý, neautentický, vymyšlený.

Deformace

Změna nebo odchylka od původního stavu, která může být způsobena různými faktory. V medicíně se jedná o změnu tvaru nebo struktury tělesné tkáně, například v důsledku poranění nebo nemoci. V technických oborech se deformace týká například změny tvaru materiálu nebo konstrukce. V širším smyslu může být deformace chápána i jako změna významu nebo vzhledu něčeho.

Start

Počátek nebo zahájení něčeho. Slovo "start" se používá v kontextu začátku činnosti, akce nebo procesu. Může se také vztahovat k začátku něčeho nového, jako například začátku nového projektu nebo etapy v životě. V běžném jazyce se slovo "start" používá jako synonymum pro "začátek".

Poklonit se

vyjádření úcty nebo respektu k někomu nebo něčemu, obvykle spočívající v naklonění hlavy nebo celého těla. Toto slovo také může znamenat přijmout nebo uznat něco, co se dříve odmítalo nebo odmítat něco, co se dříve přijímalo. Může také znamenat vyhnout se něčemu nebo někomu, nebo se vyhnout konfliktu nebo problému.