Vzpružit

Význam slova: VZPRUŽIT - oživit, probudit, dodat energii nebo vitalitu. Slovo se používá v kontextu, kdy je potřeba něco oživit nebo probudit z letargie nebo nečinnosti. Může se také použít pro vyjádření návratu k energičnosti nebo aktivitě. Slovo se může vztahovat k fyzickému i mentálnímu stavu.

Synonyma: zdvihnout, oživit, probudit, obnovit, posílit, posílit, osvěžit, aktivovat, podpořit, zpřísnit

Hovorově: potěšit, oživit, rozveselit, okřesat, připravit o zimní spaní, nakopnout

Další synonyma

Přezkoumání

Prozkoumání nebo inspekce. Jedná se o proces, při kterém se pečlivě zkoumá, posuzuje nebo vyhodnocuje něco, například dokumenty, předměty nebo situace. Přezkoumání může být prováděno za účelem zjištění stavu, případně odhalení chyb nebo nedostatků. V některých případech může být přezkoumání také součástí kontrolního procesu, kdy se ověřuje, zda jsou splněny stanovené požadavky. V kontextu se jedná o důležitý nástroj pro získání informací a posouzení situace.

Nepomíjející

Slovo "nepomíjející" znamená trvalý, neměnný, nekonečný, stálý, neustále trvající. Je to opak obyčejného, dočasného, proměnlivého. Je to charakteristika něčeho, co se neztrácí, nezaniká, nevyprchává, ale zůstává trvale zachováno. Vyskytuje se v kontextu, kdy chceme zdůraznit trvalost, nekonečnost nebo nezměnitelnost něčeho.

Střelhbitý

Výraz střelhbitý znamená rychlý, pohotový, průbojný a účinný. Je to charakteristika osoby nebo věci, která se vyznačuje vysokou rychlostí a obratností. Toto slovo se používá v pozitivním smyslu a je synonymem k výrazům jako expeditivní či průrazný.

Vytasit

Vyvrhnout, vyhodit. V kontextu se jedná o akci, kdy je něco odstraněno nebo vypuzeno z určitého místa nebo prostoru. Tato akce může být prováděna z různých důvodů, jako například kvůli nevhodnosti, nepotřebnosti nebo nebezpečnosti. Vytašit může být použito jak v přeneseném, tak i v doslovném smyslu, například vytašit odpadky nebo vytašit nežádoucího hosta.

Pláchnout

Pláchnout znamená rychle a nenápadně utéct nebo odejít.

Proměnlivost

Proměnlivost znamená schopnost být změnitelným, měnit se nebo se přizpůsobovat různým podmínkám.