Vztyčit

Význam slova: Přesunout něco z nižší polohy do vyšší. V kontextu se jedná o pohyb nahoru, zvednutí nebo vystrčení něčeho.

Synonyma: vytáhnout, zvednout, vystrčit, vystřelit, povýšit, zdvihnout, zpříma, postavit, podepřít, vznést

Hovorově: Vyzdvižit, vytáhnout, vystrčit, vyšplhat, vynášet, vyhrnout

Další synonyma

Krátce

Stručně, bez zbytečných podrobností nebo vysvětlení. V krátkém čase nebo bez přípravy. Popis slova: Výraz, který vyjadřuje krátkost, zkratku nebo rychlost. Používá se pro situace, kdy je potřeba být stručný nebo jednat rychle.

Něžnost

Mírnost a laskavost ve vztahu k ostatním, vyjadřující péči a ochranu.

Anoncovat

Informovat nebo sdělovat nějakou zprávu nebo informaci.

Opulence

slovo, které vyjadřuje bohatství nebo bohaté množství.

Zalidnit

- Zalidnit znamená zaplňovat nebo zařazovat. Je to proces, kdy se určitá oblast stává obydlenou, kdy se tam usazují lidé a vytvářejí společenství. Zalidnění může být také použito v přeneseném smyslu, například když se hovoří o zalidnění trhu nebo zalidnění týmu. V tomto případě se jedná o proces zaplňování nebo zařazování lidí do určitého prostoru nebo skupiny.

Obsadit

Zabrat, ovládnout nebo opanovat určitý prostor nebo místo.