Vztyčit

Význam slova: Přesunout něco z nižší polohy do vyšší. V kontextu se jedná o pohyb nahoru, zvednutí nebo vystrčení něčeho.

Synonyma: vytáhnout, zvednout, vystrčit, vystřelit, povýšit, zdvihnout, zpříma, postavit, podepřít, vznést

Hovorově: Vyzdvižit, vytáhnout, vystrčit, vyšplhat, vynášet, vyhrnout

Další synonyma

Narážet

označovat, upozorňovat na něco, co je podobné nebo související.

Davový

Slovo "davový" označuje situaci, kdy se něco děje v rámci davu, tedy velké skupiny lidí. Může se jednat například o davový poplatek, což je poplatek, který se vybírá od většího počtu lidí najednou, nebo o davový úrok, což je úrok, který se počítá z celkového počtu lidí v dané skupině. V obou případech se jedná o situace, kdy se něco děje v rámci většího množství lidí současně.

Nadzdvihnout

Zvednout něco nad sebe, zdvihnout nahoru, vyvýšit, vyzdvihnout, povznést, zvednout nad ostatní.

Sbít

Odebrat, odčinit. Jedná se o akci, při které se něco odebírá nebo se něco odčiní. Může se jednat o fyzický nebo morální čin, při kterém se něco stává méně nebo se něco vyrovnává. Slovo "sbít" má tedy význam odstranit, snížit nebo napravit nějakou situaci nebo chybu.

Pretendent

Pretendent je osoba, která se uchází o nějakou pozici nebo titul, například o místo v politice, o zaměstnání nebo o nějakou prestižní cenu. Je to člověk, který se snaží prosadit a získat něco, co je pro něj důležité. Pretendent může být také označení pro osobu, která se hlásí jako dědic po někom zemřelém. V některých případech může být slovo pretendent použito jako synonymum pro slovo žadatel. Pretendent je tedy člověk, který se uchází o nějakou významnou pozici nebo věc, která je pro něj důležitá.

Rozházet

Rozházet znamená rozmístit nebo roztroušit. Jedná se o činnost, při které se předměty nebo osoby rozdělují na různá místa nebo se rozprostírají v prostoru. Toto slovo se používá v přeneseném smyslu například i v souvislosti s informacemi nebo názory, které jsou rozptýleny a nerozřazené.