Žádný

Význam slova: . Slovo "žádný" označuje stav, kdy není nic přítomno, není zde žádná věc, žádný předmět nebo žádná osoba. Může se také používat v případě, kdy není něco provedeno, neexistuje nebo není přítomno. Je synonymem pro slova "nikterak" nebo "nijaký".

Synonyma: žádný, žádný, nikterak, nijaký, nula, nic, žádných, žádnou, žádné, bez, není

Hovorově: nikdo, žádny, nic, nula, nulový, žádnáček

Další synonyma

Pleticha

Pleticha je činnost, při které se různé prvky nebo prvky odlišného původu kříží nebo míchají. Tento proces může být fyzický nebo metaforický a může mít různé důsledky a výsledky. V kontextu tohoto slova se jedná o proces, při kterém dochází ke spojení nebo kombinaci různých prvků nebo nápadů.

Model

Model je příklad, vzor nebo exemplář, který se používá k popisu nebo ukázce něčeho. Jedná se o konkrétní zástupce něčeho abstraktního, který slouží k lepšímu pochopení nebo vysvětlení daného pojmu. Model může být vytvořen pro různé účely, například pro výzkum, vývoj nebo prezentaci. V kontextu tohoto popisu se jedná o vysvětlení významu slova model jako takového.

Příslovečný

Popis slova, který označuje, že něco je příbuzné nebo odpovídající. Používá se v kontextu, kdy chceme vyjádřit, že daná věc má podobný charakter nebo vlastnosti jako něco jiného. Je to příslovečný výraz, který se používá v jazyce k vyjádření srovnání.

Odstíněný

Utajený, skrytý před veřejností nebo ostatními lidmi.

Čekatel

Čekatel je osoba, která očekává nebo se uchází o něco, například o zaměstnání nebo o přijetí do určité organizace. Jedná se o synonymum pro slovo postulant, tedy osobu, která žádá o něco, co není zaručeno.

Bastardní

Bastardní je adjektivum, které označuje něco nelegitimního, nečestného nebo nezákonného.