Zakoupit

Význam slova: Provést nákup nebo pořízení něčeho, obvykle za účelem vlastního užívání nebo použití.

Synonyma: :nakoupit, koupit, pořídit, nákup, zakoupit, dokoupit, opatřit, obstarat, získat, adoptovat

Hovorově: nakoupit, pořídit, investovat, obstarat, přivést, obstarat

Další synonyma

Overal

Jednodílný oděv, který se obléká přes oblečení, často se skládá z horní části připomínající košili a spodní části připomínající kalhoty. Používá se především jako pracovní oděv, ale může být také součástí módního oblečení.

Páka

nástroj sloužící k přenášení síly nebo pohybu pomocí zdvihu nebo náklonu, obvykle s využitím páky nebo kliky.

Duchaplnost

Vlastnost být moudrým a bystrým, projevující se v intelektuálních schopnostech a schopnosti rychle a efektivně uvažovat a rozhodovat.

Okousat

odstraňovat postupně část po části z povrchu nebo z vnitřku tím, že se na něj kousá nebo žvýká, čímž se snižuje jeho objem nebo velikost.

Procestovat

Projít nějaké místo, region nebo zemi, obvykle s cílem poznat její kulturu, tradice a zajímavá místa.

Skrýt

utajovat nebo ukrývat. Slovo \"skrýt\" znamená, že něco záměrně neukazujeme nebo nechceme, aby bylo vidět. Může to být z důvodu ochrany, tajnosti nebo pro získání výhody. V kontextu se jedná o opak slova \"odhalit\" a často se používá v souvislosti s tajemstvími, informacemi nebo předměty.