Zaoblený

Význam slova: Zaoblený je popis pro tvar, který má kulaté nebo obloukovité hrany nebo povrchy. Je to protiklad k přímému nebo ostrému tvaru. Tento tvar může být přirozený nebo vytvořený uměle.

Synonyma: zakulacený, zaoblitý, zaokrouhlený, zaokružený, zploštělý, zkulatilý, kulatý, vyhlazený, zaobleněný, zaoblávací

Hovorově: kulatý, kruhový, oblý, měkký, zakulacený, hrbolatý

Další synonyma

Napravitelný

schopný být napraven, opraven nebo omluven.

Škvařit se

Popis slova, který zahrnuje stav, kdy se něco bouří nebo staví proti něčemu. Je to proces, kdy se objevují nepokoje nebo neshody a dochází k neklidu. V kontextu tohoto slova znamená škvařit se stav, kdy se něco vznáší v určitém napětí, neklidu nebo nejistotě.

Výhradní

Výhradní znamená, že něco je vyhrazeno pouze pro určitou osobu nebo skupinu, není dostupné pro ostatní. Je to synonymum pro exkluzivní nebo privilegovaný. V tomto kontextu tedy význam slova výhradní je popisem toho, co je vyhrazeno nebo přiděleno pouze pro určitou osobu nebo skupinu a není dostupné pro ostatní.

Packalství

Obalovnictví a lisování. Jedná se o proces, při kterém jsou vytvářeny obaly pro produkty a zároveň jsou tyto produkty stlačeny do určitého tvaru. Tento proces je důležitý pro ochranu produktů před poškozením a zároveň umožňuje efektivní skladování a transport. Packalství je důležitou součástí výroby a distribuce většiny produktů.

Signovat

Potvrdit či zpečetit dokument, smlouvu nebo jiný důležitý text pomocí vlastního podpisu.

Hypotenze

Hypotenze je stav, kdy dochází ke snížení krevního tlaku, což může být způsobeno například šokem, krvácením nebo některými léky. Bradykardie je pak zpomalení srdečního tepu pod normální hodnoty, které může být také způsobeno různými faktory, jako jsou srdeční choroby nebo hormonální nerovnováha.