Zaoblit

Význam slova: Při zaoblování se předmět zmenšuje do kruhového tvaru. Obmáčknutí je proces, při kterém se předmět zploští a ztratí svůj původní tvar. Tento proces se používá například při výrobě nádob nebo u chemických reakcí.

Synonyma: okrouhlit, obmáčknout, zploštit, vyhloubit, sploštit, zplnit, zužit, zmáčknout, zaoblovat, změkčit

Hovorově: kulatit, zaoblit, zaobalit, obléknout, obalit, obléhat

Další synonyma

Kdekoli

- označuje všudypřítomnost nebo přítomnost všude, bez ohledu na konkrétní místo nebo prostředí. Je to synonymum pro všude a všude, což znamená, že se vztahuje na všechna místa a situace bez výjimky. Je to slovo, které vystihuje neomezenost a nezávislost na konkrétním místě.

Bouchavý

slovo, které popisuje něco, co má tendenci explodovat nebo se bouchat. Slovo bouchavý může být použito pro popis věcí, které se rychle rozpadají nebo se hromadí energie, která může výbuchem uvolnit. Je to slovo, které v sobě nese význam něčeho silného, nebezpečného a nekontrolovatelného.

Nevolnický

označuje stav nebo jednání, které je nepřátelské nebo odpírající.

Ekvivalence

Popis slova, který vyjadřuje to, že dvě věci jsou si rovny nebo se navzájem shodují. Může se jednat o podobnost, srovnatelnost nebo vzájemnou závislost. Ekvivalence znamená, že dvě věci jsou stejné nebo jsou si v mnoha ohledech podobné. Je to termín, který se používá v matematice, logice, filosofii nebo jazykovědě. V případě matematiky se jedná o vztah mezi dvěma číselnými hodnotami, které jsou si rovny. V logice se jedná o vztah mezi dvěma výroky, které mají stejný význam. V jazykovědě se jedná o ekvivalentní výrazy, které mají stejný význam nebo se používají v podobných kontextech. Všechny tyto případy však vyjadřují totožnost nebo odpovídající charakter mezi dvěma entitami.

Kalvárie

Mučení a utrpení, obzvláště náboženského charakteru, které symbolizuje Kristův křížový průvod na Golgotu.

Zharmonizovat

Upravit, sjednotit, doplnit, aby vytvořilo harmonický celek.