Zápletka

Význam slova: situace, ve které se hlavní postava nachází v konfliktu nebo nějakém problému, který musí vyřešit.

Synonyma: tajemství, příběh, dilema, zmatení, intrik, labyrint, tajnost, konflikt, záhada, mystérium

Hovorově: Intrika, zvrat, pointa, peripetie, klička, švihák

Další synonyma

Zadní

Popis slova \"zadní\" je slovo, které se používá pro označení části těla nebo předmětu, která se nachází vzadu nebo na opačné straně než ta, která je přední. V případě těla se jedná o část zad, v případě předmětu může být zadní část například kola, auta apod. Slovo \"zadní\" také může být použito pro označení něčeho, co je poslední nebo na konci, například zadní řada sedadel v kině. Celkově se jedná o opačnou stranu nebo část něčeho.

Toxikomanie

Závislost na drogách. Toxikomanie je vážným onemocněním, které se projevuje nekontrolovatelnou touhou po užívání drog a neschopností přestat. Je spojena s negativními dopady na zdraví a sociální život jedince. Toxikomanie může vést k vážným problémům a zhoršení kvality života.

Předstírat

Popisuje se jako jednání, při kterém se někdo snaží něco získat nebo vyjádřit určitý dojem, který není skutečný. Toto jednání může být prováděno simulováním, zdůrazňováním nebo předstíráním určitých vlastností nebo skutečností. V tomto kontextu se jedná o úmyslné jednání, které má za cíl přesvědčit nebo manipulovat s druhými lidmi.

Nevratný

Něco, co nelze vrátit zpět nebo změnit. Je to trvalé a nezvratné. V kontextu může znamenat, že něco již není možné změnit, například rozhodnutí, důsledky či následky. Je to vlastnost, která se týká předmětu, situace nebo události.

Univerzálie

Obecný pojem, který zahrnuje všechny předměty nebo pojmy, které mají společné vlastnosti. Univerzálie jsou tedy pojmy, které se vztahují na více věcí a jsou schopné popsat jejich společné rysy. Tyto pojmy jsou abstraktní a nezávislé na konkrétních věcech.

Pitomost

neinteligentní či nesmyslné jednání nebo myšlení.