Zatroubit

Význam slova: označuje jednání, kdy se z ústního otvoru vydává krátký, prudký zvuk, který má za cíl upozornit nebo přivolat pozornost. Tento zvuk může být vydán různými způsoby, například pomocí úst, nástroje nebo přírodních prostředků. Slovo zatroubit se často používá v souvislosti s výzvou nebo povolením k nějaké akci, ale může také znamenat zahvízdat nebo zahřmět. Je to slovo, které má v sobě určitou energii a výraznost a je často spojeno s radostí, veselím nebo důležitým okamžikem.

Synonyma: zahoukat, zahvízdat, zahřmět, zazvonit, zahvizdat, zahřímat, zaburácet, zahřešit, zahučet, zabzučet

Hovorově: troubit, zatrumpetit, zahvízdat, zafoukat, zapískat, zahoukat

Další synonyma

Nevěrec

Jedná se o osobu, která není schopna věřit nebo má nedostatek víry v něco nebo někoho. Toto slovo může být také použito pro popis osoby, která podvádí nebo zraňuje ostatní svými nevěřícími či nevěrnými činy.

Zaštkat

Trestat nebo kritizovat někoho za jeho jednání nebo projev.

Pyroman

Pyroman je člověk, který má posedlost zapalováním ohně. Tato posedlost může být motivována různými důvody, jako je například touha po adrenalinu nebo potřeba vyvolat chaos. Pyroman může používat různé prostředky k zapálení ohně, jako jsou zapalovače nebo hořlavé kapaliny. Je to nebezpečný jedinec, který může způsobit velké škody na majetku a ohrozit životy lidí.

Odrazit

Odrážet znamená odrazit se od něčeho, tedy odrazit se zpět. V kontextu může být použito například ve vztahu k fyzikálnímu jevu, kdy se světlo odrazí od zrcadla, nebo ve vztahu k lidské činnosti, kdy se člověk odrazí od svého chování a zkusí ho změnit. Slovo odrážet zpět znamená totéž, pouze zdůrazňuje, že se jedná o návrat k původnímu bodu.

Přivolat

Vyžádat si přítomnost někoho nebo něčeho pomocí určitého znamení nebo prostředku.

Přičinlivost

Schopnost a iniciativa vynaložit úsilí a energii k dosažení určitého cíle nebo výsledku.