Zdražit

Význam slova: Zdražit znamená zvýšit cenu, za kterou se prodává nějaký produkt nebo služba. Tento výraz se používá v situaci, kdy se cena zvýší oproti předchozímu stavu. Zdražit může být synonymem slov prodražit nebo podražit. Jedná se o ekonomický termín, který označuje zvýšení ceny a tím pádem i zvýšení nákladů pro zákazníka.

Synonyma: zvýšit, prodražit, podražit, navýšit, narovnat, zdražovat, zlevňovat, urychlit, ztížit, zdokonalit

Hovorově: zvednout cenu, zvýšit sazbu, navýšit plat, zvýšit náklady, prodražit, zdražovat

Další synonyma

Ekzém

Popis slova, který označuje kožní onemocnění, které se projevuje vyrážkou na kůži, způsobenou nadměrnou reakcí imunitního systému. Tato vyrážka může být suchá, svědivá a způsobovat zarudnutí a šupinatost kůže. Ekzém může být dědičný a je často spojen s alergiemi a astmatem. Jeho léčba zahrnuje hydrataci kůže, používání mastí a krémů a v některých případech i užívání léků.

Lesk

Lesk je charakteristický pro předměty, které se září, blýskají nebo vyzařují světlo. Je to vlastnost, která přitahuje pozornost a může být spojena s krásou, luxusem nebo dokonalostí. Lesk může být přirozený, například u drahých kamenů, nebo umělý, jako u lesklých povrchů. Je to vlastnost, která může být použita k vylepšení vzhledu nebo hodnoty předmětu. V některých případech může být lesk také spojen s čistotou nebo čistotou, protože lesklé předměty často vyžadují pravidelnou údržbu a péči. Popis slova, který se uvede v tomto kontextu, je charakteristika zářivého, přitažlivého nebo dokonalého vzhledu předmětu.

Vypínat se

zhasínat se, vypnout se. Jedná se o proces, při kterém se nějaké zařízení, přístroj nebo jiný systém přestává provozovat a přechází do stavu vypnutí. Tento stav může být buď dočasný nebo trvalý a může být způsoben různými faktory, jako například vybitou baterií, odpojením od elektrické sítě nebo vypnutím pomocí tlačítka nebo přepínače. Vypínání je tedy opakem zapínání a slouží k udržování zařízení v bezpečném stavu, šetření energie nebo prodloužení jeho životnosti.

Zřejmý

Očividný, patrný. Jedná se o přídavné jméno, které popisuje situaci, předmět nebo jev, který je snadno a jasně rozpoznatelný nebo pochopitelný. Tento termín se často používá v souvislosti s něčím, co je zjevné nebo jednoduše postřehnutelné bez dalšího vysvětlení. V jazyce se může objevovat ve spojení s dalšími slovy, jako například "zřejmý důvod", "zřejmý výsledek" nebo "zřejmý problém".

Rameno

Rameno je část těla, která spojuje paži s trupem. Jedná se o kostnatou nebo svalovou část, která umožňuje pohyb paže v různých směrech. Rameno je také označení pro část oděvu, která pokrývá tuto část těla. V anatomii se používá latinský termín ramus pro označení rozvětvené části nějakého orgánu nebo tkáně.

Podmaněný

PODMANĚNÝ - popisuje stav, kdy je někdo nebo něco podrobené nadvládě nebo ovládání jiného subjektu. Tento stav může být dobrovolný nebo nechtěný a může se týkat jak fyzického, tak i psychického podrobení.