Zduřenina

Význam slova: Zduřenina je stav, kdy se na určité části těla vytvoří otok nebo tmavnutí.

Synonyma: oteklina, otok, tmavnutí, zarudnutí, napnutí, ztluštění, zahuštění, ztěžknutí, ztopoření, zkrut

Hovorově: kupička, boule, koule, puchýř, hrudka, bulka

Další synonyma

Dryáčnictví

Zlodějství nebo loupež, tedy čin, při kterém je násilím nebo lstí odebráno majetek jiné osoby. Slovo "dryáčnictví" není příliš často používané a může být považováno za synonymum k výše uvedeným výrazům. Význam slova lze tedy shrnout jako krádež nebo přepadení s cílem získat cizí majetek.

Topornost

Neobratnost a hrubost v jednání nebo projevu. Popisuje neschopnost vyjadřovat se jemně a s elegancí. Slovo může být použito i pro označení nesoustředěnosti nebo nepřesnosti.

Špičkovat

zdokonalovat, zlepšovat. Jedná se o činnost, při které se někdo snaží stále se zlepšovat a dosáhnout co nejvyšší úrovně. To může být v oblasti sportu, umění, práce nebo jiného odvětví. Špičkování je spojeno s cílevědomostí, touhou po dokonalosti a neustálým tréninkem. Znamená být nejlepším ve svém oboru a dosahovat vynikajících výsledků.

Bomba

explozivní prostředek určený k ničení nebo poškozování cíle.

Pečeť

Ověřovací značka nebo razítko, které slouží k potvrzení pravosti nebo autenticity dokumentu nebo závazku.

Instituce

Instituce je organizace nebo společenství, které má určitý účel a je vytvořeno na základě určitých pravidel a nařízení. Může to být například ústav nebo institut, který se zabývá výzkumem a vzděláváním v určitém oboru. Instituce může také zahrnovat vládní organizace, banky, školy nebo jiné společenské instituce. Jejich cílem je poskytovat služby nebo řídit určitou část společnosti.