Zhuštěný

Význam slova: zhuštěný je charakterizován jako něco, co je vytvořeno nebo upraveno tak, aby bylo silnější, hutnější nebo koncentrovanější. V tomto kontextu se jedná o případy, kdy se nějaký materiál, tekutina nebo směs zmenšuje na menší objem, což vede k větší koncentraci nebo hustotě. Zkrátka, zhuštěný znamená, že něco je silnější, hustší nebo koncentrovanější než původní stav.

Synonyma: zředěný, zhusta, zhustit, zhutněný, seskupený, soustředěný, koncentrovaný, zúžený, shrnutý, zhuštěný

Hovorově: kompaktní, hutný, koncentrovaný, zhutněný, soudržný, silný

Další synonyma

Senzuální

Slovo "senzuální" znamená, že se něco týká smyslnosti nebo citlivosti. Je to slovo, které vyjadřuje vztah k vnímání prostřednictvím smyslů nebo emocí. Může se používat k popisu věcí, které jsou příjemné nebo působí na naše smysly a citlivost.

Zapudit

vystrnadit, vyplašit; jedná se o akci, při které je někdo nebo něco vyhnáno nebo vyhnáno ze svého místa nebo prostoru. Může být použito v přeneseném smyslu pro popis situace, kdy je někdo odstraněn nebo odmítnut.

Persona grata

Výraz "persona grata" označuje osobu, která je oblíbená a vítaná v daném prostředí nebo skupině. Je to někdo, kdo je přijímán s radostí a má vysoký společenský status. Tento výraz se používá především v diplomatických a politických souvislostech, kde označuje osobu, která je oficiálně uznána a přijata jako zástupce své země v cizí zemi.

Gratulační

Slovo "gratulační" označuje něco, co se týká blahopřání nebo přání. Je to slovo, které se používá v souvislosti s gratulacemi nebo přáním k nějaké události nebo úspěchu. Je to slovo, které vyjadřuje radost a přátelské pocity.

Okrádat

Okrádat znamená nelegálně se zmocnit cizího majetku, často za použití násilí nebo lsti. Toto jednání je považováno za trestný čin a může být potrestáno odnětím svobody. Okrádání může být prováděno jednotlivcem nebo organizovanou skupinou.

Zástěna

Ochranná nebo ozdobná tkanina, která se používá jako závěs nebo opona.