Zhuštěný

Význam slova: zhuštěný je charakterizován jako něco, co je vytvořeno nebo upraveno tak, aby bylo silnější, hutnější nebo koncentrovanější. V tomto kontextu se jedná o případy, kdy se nějaký materiál, tekutina nebo směs zmenšuje na menší objem, což vede k větší koncentraci nebo hustotě. Zkrátka, zhuštěný znamená, že něco je silnější, hustší nebo koncentrovanější než původní stav.

Synonyma: zředěný, zhusta, zhustit, zhutněný, seskupený, soustředěný, koncentrovaný, zúžený, shrnutý, zhuštěný

Hovorově: kompaktní, hutný, koncentrovaný, zhutněný, soudržný, silný

Další synonyma

Expropriovat

Odebrat majetek nebo práva jednotlivci nebo skupině osob ze strany státu, či jiné instituce.

Zakletí

Předsevzetí nebo slib, který si člověk dává a který se týká něčeho, co chce udělat nebo změnit v budoucnosti. Je to závazek, který si člověk klade sám na sebe a snaží se ho dodržet. Zakletí může být i synonymem pro přísahu nebo slib.

Akcidentální

Popis slova, který se používá v kontextu náhodného nebo náhradního. Toto slovo se používá pro situace, které se staly náhodně nebo jsou použity jako náhrada pro něco jiného. Slovo "akcidentální" se používá pro popis situací, které nebyly plánovány nebo jsou náhodné.

Licoměrnictví

Popis slova \"licoměrnictví\" - se jedná o charakteristiku vlastnosti člověka, která se projevuje v sebestřednosti a sobectví. Jedná se o tendenci jedince zaměřovat se pouze na sebe a své vlastní zájmy, bez ohledu na ostatní. Toto slovo je často používáno v negativním kontextu, jako vlastnost, která není příliš žádoucí.

Lačný

"lačný" - vyjadřuje stav, kdy člověk pociťuje silnou potřebu jíst, když je hladový. Toto slovo může být také použito v přeneseném smyslu, kdy označuje silné toužení nebo nedostatek něčeho.

Rozzuřit se

Ztratit kontrolu nad svými emocemi a projevit hněv nebo vztek.