Zlidovět

Význam slova: Přeměnit do podoby, která odpovídá chování a zvyklostem lidí.

Synonyma: osídlovat, zabydlovat, zastavět, rozšířit, rozmnožit, narůstat, narost, zplošťovat, zalidňovat, zahustit

Hovorově: rozlíčit se, zpřístupnit, obyčejnit, zkomunitizovat, společenštět, zlidovět

Další synonyma

Tarifní

Tarifní je označení pro účtování, které se provádí v pravidelných intervalech, obvykle každý měsíc. Tarifní platby jsou tedy rozděleny na meziměsíční částky.

Zasvitnout

označuje proces, kdy něco začne zářit nebo se rozsvítí. Může se jednat o přirozené světlo nebo umělé osvětlení. V přeneseném významu může znamenat také náhlé zlepšení nebo projevení se něčeho, například talentu nebo nadání.

Zničení

Zničení je stav, kdy je něco zničeno, zruinováno nebo způsobeno velké škody. Jedná se o proces, kdy dochází k úplnému nebo částečnému zániku něčeho, co bylo dříve v dobrém stavu. Zničení může být způsobeno přírodními katastrofami, lidskou činností nebo jinými faktory. Výsledkem zničení je často ztráta hodnoty, funkčnosti a estetického vzhledu. V extrémních případech může zničení způsobit i lidské ztráty na životech.

Uhýbat

Uhnout, vyhýbat se. Slovo se používá pro popis situace, kdy se někdo nebo něco při pohybu vyhýbá určitému předmětu, osobě nebo situaci. Tímto slovem se vyjadřuje akce, kdy se někdo snaží uniknout nebo se vyhnout něčemu, co je pro něj nežádoucí nebo nebezpečné. Může se také použít pro popis taktiky, kdy se někdo snaží vyhnout konfliktu nebo nepříjemné situaci.

Břitký

ostrý, prudký, rychlý, rychle se pohybující, s vysokou mírou přesnosti nebo inteligence.

Uplést

vytvořit něco pomocí provazů, vláken nebo proutků, které jsou vzájemně propletené.