Zmydlit

Význam slova: způsobit, aby někdo nebo něco ztratilo svou sílu, hodnotu nebo význam, obvykle v důsledku určitého jednání nebo situace.

Synonyma: sklonit, ponížit, oslabit, ohnout, potlačit, uklonit, poklonit, snížit, sklopit, umlčet

Hovorově: oklamat, nachytat, uvést v omyl, políbit, vylákat, zmást

Další synonyma

Řinčet

Popis slova: Zvukový projev, který vzniká třením dvou předmětů nebo jejich součástí. Může se jednat o různé typy zvuků, například o ostrý chrastivý zvuk nebo o hluboký dunivý zvuk. Obvykle se jedná o hlasitý a nápadný zvuk, který je slyšitelný z větší vzdálenosti. Výraz řinčet se často používá pro popis zvuků, které vydávají kovové předměty nebo nástroje.

Zpozdit se

Opomenout nebo nestihnout určitou činnost v daném čase.

Odkrytý

odhalený, neukrytý, zjevný, patrný, nespoutaný, neomezený, přístupný.

Dekret

Písemný příkaz nebo nařízení vydávané autoritou s právní platností.

Nabažit se

Nasycení, sytost, zasytění. Jedná se o stav, kdy je člověk nebo zvíře plně nasyceno jídlem, což může být vyjádřeno například pocitem přeplnění žaludku nebo únavou z přejídání. Tento stav je často spojován s nadměrným příjmem potravy a může mít negativní dopad na zdraví.

Obezřetný

OBEZŘETNÝ - pečlivý, předvídavý, opatrný, obezřelý, zvážlivý.