Zodpovídat

Význam slova: Vyslovit názor, sdělit informaci, odpovědět na otázku.

Synonyma: odpovídat, vyjádřit se, říkat, odříkat, reagovat, přiznat, přiznávat, uznat, přihlásit se, přihlouplat se

Hovorově: odpovídat, být za něco zodpovědný, nést odpovědnost, nést vinu, zaručit se, ujmout se zodpovědnosti

Další synonyma

Katolický

Slovo "katolický" označuje něco, co se týká katolické církve nebo je s ní spojeno. Může se také používat jako synonymum pro slovo "pravoslavný", které znamená něco, co se týká pravoslavné církve. Obě slova mají tedy stejný význam a označují náboženskou příslušnost nebo charakter.

Postupovat

Představuje jednání nebo jednání v souladu s určitým postupem nebo pravidly. Může se také používat jako synonymum pro pokračování v něčem nebo přistupování k něčemu. Je to proces, který je plánován a řízený, a slouží k dosažení cíle nebo výsledku. Může být použit v různých kontextech, jako například v práci, škole nebo v osobním životě. Postupování zahrnuje krok za krokem a systematický přístup k dosažení cíle. Je to důležitý prvek pro úspěch a dosažení výsledků v různých oblastech života.

Zpracování

Proces transformace nebo převodu něčeho na jiný stav, formu nebo podobu.

Lovec

Osoba, která se specializuje na lov zvěře. Lovce lze rozdělit do dvou kategorií - myslivce, který se věnuje lovům zvířat pro potravu, a střelce, který loví zvířata pro sport nebo jako formu zábavy. V obou případech je lovcem osoba, která má vysokou znalost o zvěři, jejím chování a loveckých technikách. Je to člověk, který má respekt k přírodě a dodržuje zákony a pravidla stanovená pro lov.

Faktický

Faktický: Skutečný, reálný, založený na faktech.

Popřípadě

slovo vyjadřující možnost, eventuálně, případně, případně i, v případě potřeby, případně také.