Zpuchřet

Význam slova: Zpuchřet znamená zesílit, zvětšit se, nabýt objemu. V kontextu začernění nebo hnědnutí se slovo používá pro popis stavu, kdy se něco stává větším a objemnějším, často v důsledku zadržování tekutin nebo jiného příčinného faktoru. Výraz může být použit i pro popis přeneseného významu, kdy se něco stává nafouklým nebo přehnaným.

Synonyma: zhnít, začernět, hnít, zkažit, zhnout, žluknout, zplesnivět, zčernat, pokazit, zhnívat

Hovorově: nafouknout, nabobtnat, ztěžknout, nafouklý, nateklý, zduřelý

Další synonyma

Přeháňkový

Slovo \"přeháňkový\" znamená příliš nadsazený, příliš přehnaný, příliš výrazný.

Puberta

popisuje období vývoje člověka mezi dětstvím a dospělostí, kdy dochází k hormonální revoluci a fyzickým, psychickým a sociálním změnám. V této rané dospělosti se jedinec začíná osamostatňovat a hledat svou identitu.

Vyjezdit

"vyjezdit" je odjet nebo odplout z místa, kde se nacházíme. Toto slovo může být použito v kontextu cestování, kdy se vydáváme na cestu nebo se loučíme s někým, kdo odjíždí. Může také znamenat opustit něco, co nám již není potřebné nebo se vzdálit od něčeho. V přeneseném smyslu může vyjadřovat i odjezd ze života, tedy smrt. V každém případě se jedná o pohyb nebo odchod z místa, který je důležitý pro další dění. "vyjezdit"

Plnoletý

Dospělý jedinec, který dosáhl věku 18 let a je tedy plně způsobilý nést odpovědnost za své jednání.

Zasunout

Zaškrtnout nebo vsunout něco dovnitř tak, aby bylo pevně uchyceno nebo uzamčeno.

Parvenu

osoba, která se nedávno vyšvihla na vyšší společenskou úroveň a chová se nápadně nebo příliš sebevědomě.