Zrekreovat se

Význam slova: obnovovat, oživit. Slovo "zrekreovat se" vyjadřuje proces, kdy se člověk vydává na rekreaci nebo si dopřává čas na odpočinek a zábavu, aby si získal novou energii a oživil své tělo a mysl. Tímto slovem se také může vyjadřovat návrat k něčemu příjemnému a relaxačnímu, což pomáhá vybalancovat každodenní rutinu a stres.

Synonyma: obnovit, obnovovat, oživit, znovuzískat, znovunabyt, získat zpět, znovuvytvořit, znovuobjevit, znovusjednotit, znovuzrodit se

Hovorově: vychutnat si, odpočinout si, užít si, zrelaxovat se, zregenerovat se, vyčistit hlavu

Další synonyma

Potrestat

Potrestat znamená udělit trest nebo sankci za nějaký přestupek nebo chybu. Je to forma kázeňského opatření, která má za cíl poučit člověka o jeho chybách a zabránit mu v opakování stejných chyb. Potrestání má za úkol také napravit škodu, kterou člověk svým jednáním způsobil. Je to forma nápravy a výchovy, která má vést k lepšímu chování a zodpovědnosti za své činy.

Odstřelit

zničit, vyřadit ze hry, zbavit života nebo funkčnosti.

Vyspat se

Nastat stav, kdy se člověk dostane do hlubokého spánku a odpočívá. Následně se probudí z tohoto spánku.

Nekritičnost

stav, kdy člověk nedokáže vydržet čekat nebo se něčeho dočkat, projevující se netrpělivostí a nespokojeností.

Utrhnout

Odříznutí části něčeho od celku, případně zcela oddělení něčeho od jiného. Může se jednat o fyzické odříznutí, například při úrazu, nebo o symbolické odtržení, například v případě odříznutí od rodiny nebo společnosti.

Propašovat

prosadit nebo protlačit něco, co není povolené nebo legální, obvykle tajně nebo ilegálně.