Zsinalý

Význam slova: Slovo označuje stav, kdy něco ztratilo svou původní barvu nebo sílu. Může se jednat o osobu, která zeslábla nebo zbledla, ale také o předmět, který ztratil svůj původní lesk nebo sílu. Slovo se používá v přeneseném i doslovném smyslu.

Synonyma: bledý, zbledlý, zesláblý, ochablý, slabý, bleděný, oslabený, vybledlý, šedý, bílý

Hovorově: přemoudřelý, zpovzdálí, vyčerpaný, vyšťavený, vysloužilý, vypálený

Další synonyma

Závan

Závan je proud nebo úděs, který se může vyskytnout v přírodě nebo v lidském srdci.

Překrvený

Popis slova spočívá v tom, že je to přídavné jméno, které vyjadřuje stav, kdy je něco zarudlé nebo červenaté. Tento stav může být způsoben například zvýšeným prokrvením daného místa.

Uhádat

Uhádat je synonymem pro předpokládat nebo tušit.

Křepčit

Vyjadřovat se, prohlašovat, sdílet své myšlenky, názory nebo pocity.

Kulhavý

osoba, která má omezené pohybové schopnosti v důsledku zranění nebo postižení, což způsobuje nejistotu a neohrabanost při chůzi.

Kustod

Osoba, která má za úkol hlídat, dohlížet nebo chránit určité místo, věc nebo osobu. Je to strážce, dozorce nebo opatrovník, který má na starosti bezpečnost a pořádek v daném prostoru.