Zvýšený

Význam slova: Zvýšený je adjektivum, které popisuje stav, kdy je něco zvýšeného, tedy vyššího než běžné nebo obvyklé. Může se také používat jako sloveso ve významu zvýšit nebo udělat něco vyšším. V tomto kontextu se jedná o popis slova zvýšený, který vyjadřuje něco, co je nadprůměrné, vyšší než normální nebo očekávané.

Synonyma: zvýšený, zvýšit, vyšší, navýšený, zvýšení, přírůstek, zvýšit, povyšený, zesílený, zdvojnásobený

Hovorově: zvýšený, nadměrný, vyšší, zvýšený, zvednutý, zlepšený

Další synonyma

Kočovník

jedinec, který se pravidelně stěhuje z místa na místo, bez pevného bydliště. Obvykle se jedná o cestovatele, který vyhledává nová místa a způsoby života. Kočovníci se většinou živí lovem, sběrem a pastevectvím. Toto slovo může být také použito pro označení migrantů, kteří se stěhují za lepším životem do jiné země.

Stařenka

Popis slova, které označuje osobu ve věku pokročilém, typicky starší než 60 let. Může se jednat o ženu (babičku) nebo muže (staříka). Výraz může být použitý jak v neutrálním, tak i pejorativním smyslu.

Zadostiučinění

Uspokojení, naplnění, splnění potřeb. Slovo označuje stav, kdy je člověk spokojený a uspokojený s tím, co má nebo co se stalo. Zadostiučinění může být dosaženo například vyřešením konfliktu nebo dosažením cíle. Je to pocit, který vzniká, když jsou potřeby a přání člověka uspokojeny.

Jadrně

Vesele, radostně. Slovo "jadrně" vyjadřuje náladu plnou radosti a živosti. Popisuje příjemný pocit, který může být spojen s úsměvem, smíchem nebo veselým projevem. Je to slovo, které v sobě nese pozitivní náboj a může být použito v různých situacích, kdy chceme vyjádřit radostný a veselý stav.

Jízlivý

Označuje něco, co je řečnické, špičaté a má tendenci urážet nebo kritizovat. Slovo se používá pro popis osob, jejich chování nebo pro vyjádření určitého tónu v textu. Může být spojeno s ironií, sarkasmem nebo zlomyslností. Jízlivý výrok může být považován za nepříjemný nebo dokonce urážlivý.

Lék

je léčivo nebo postup, který slouží k léčbě nemoci nebo zlepšení zdravotního stavu. Jedná se o speciální látku nebo kombinaci látek, které mají pozitivní účinky na lidské tělo. Léčba je proces, který využívá léky a další terapie k odstranění příznaků nemoci a návratu k normálnímu zdravotnímu stavu. Léčba může být prováděna lékařem nebo samoléčbou podle doporučení odborníka.