Význam: porucha řeči nervového původu, která se projevuje křečemi jazykového svalstva

Další cizí slova

Muzealita

soubor hodnot, pro který byl předmět získán do muzea

Mahagon

vzácné dřevo hnědočervené barvy

Atletický

silný, mužný

Excerpt

výpisek

Hemerofilní

provázející člověka, vyskytující se u lidských sídlišť a komunikací (o některých druzích rostlin a živočichů), antropofilní

Nitro-

první část složených slov mající význam dusík, dusíkatý