Význam: porucha řeči nervového původu, která se projevuje křečemi jazykového svalstva

Další cizí slova

Adjudikace

soudní přiřčení práva nebo nároku

Monument

veliký pomník; rozměrné umělecké dílo

Praenova [prénova]

stadium novy před vzplanutím

Manuální

ruční

Chronometr

časoměr; přesné přenosné hodiny

Indikátor

ukazatel