Abasie

Význam: neschopnost chůze

Další cizí slova

Vegetovat

1. žít, růst; 2. živořit; nuzně, bídně přežívat

Egalisační

vyrovnávající

Paušál

pevně stanovená finanční částka k úhradě pravidelných výloh

Volta

označení při opakování části hudební skladby; starší italský společensky tanec v třídobém taktu

Evropeismus

evropanství, vědomí evropské příslušnosti

Seniorát

stařešinské právo, ustanovuje nejstaršího příslušníka vládnoucí dynastie nástupníkem na trůně, v zemích českých jej zavedl Břetislav I. roku 1054