Abionóza

Význam: vada rostlin způsobená ekologickými faktory fyzikálně-chemické povahy

Další cizí slova

Transistor

polovodičový prvek umožňující zesílení elektrického proudu

Soundback [saundbek]

doprovod, rytmická nebo doprovodná složka sóla, skladby; instrumentální doprovod vokálu

Polynukleát

mnohojaderná buňka

Novic

osoba připravující se ke složení řeholního slibu

Presscentrum

tiskové středisko