Abionóza

Význam: vada rostlin způsobená ekologickými faktory fyzikálně-chemické povahy

Další cizí slova

Promulgace

veřejné vyhlášení, osvědčení

Zambo

míšenec Číňana s Indiánkou nebo indiána s Číňankou

Halucinace

vidina, přelud, blouznění

Nitroemail

nitrocelulózový email

Influenza

chřipka

Dekaedr

desetistěn