Certifikát

Význam: průkaz, osvědčení, potvrzení,ověření správnosti

Další cizí slova

Kauter

přístroj k leptání, vypalování

Kontinuum

něco souvislého, nepřetržitého; prostředí spojité, bez vnitřní struktury

Thematika

obsahové zaměření, okruh témat

Osteom

nezhoubný nádor kostní tkáně

Konkurence

soupeření, soutěžení; projev hospodářské soutěže

Aukuba

odolný, trvalý keř s obv. bíle skvrnitými listy, pěstovaný jako pokojová květina