Absolvent

Význam: kdo splnil podmínky dokončení školy, kurzu, vzdělání

Další cizí slova

Falzet

fistulový hlas

Kausa

případ, důvod, soudní proces, spor, pře

Ansámbl

umělecký soubor

Medicinman

lékař, kouzelník u primitivních kmenů

Iono- [jono-]

první část složených slov mající význam iont, iontový

Subrogace

legální cese; převzetí práv věřitele splacením jeho pohledávky