Absolvent

Význam: kdo splnil podmínky dokončení školy, kurzu, vzdělání

Další cizí slova

Katolicizmus

učení a řád katolické církve

Inzerát

krátké placené oznámení, reklama v tisku

Agrafie

chorobná ztráta schopnosti psát

Resistence

odolnost, schopnost vzdorovat; projev odporu

Herbář

sbírka sušených a vylisovaných rostlin; soupis léčivých bylin

Kempr

táborník; obytný automobil