Abiturient

Význam: absolvent školy nebo student v období krátce před závěrečnou zkouškou a po ní

Další cizí slova

Tomahawk

válečná vrhací zbraň severoamerických indiánů, kamenná sekera s dřevěnou rukojetí nebo hůl s hlavicí

House music [haus mjúzik]

taneční mutace a hudební styl s úderností rytmů zpracovaných převážně syntezátorovou linkou

Jamb

dvouslabičná sestupná stopa; jambický verš

Série

větší počet něčeho, co má společné znaky a tvoří celek, řada

Manežerismus

teorie řízení vycházející z odbornosti a minimální závislosti na politických a ekonomických vztazích

Konfese

přesvědčení; vyznání víry, náboženské vyznání