Ablace

Význam: snesení, odnětí, snětí, odchlípení;odtávání sněhu, ledovce, meteoritu

Další cizí slova

Down [daun]

povel pro psa: lehni; vyčerpaný, na konci sil

Orogén

pásmo zemské kůry intenzivně deformované horotvornými pohyby v pásemná pohoří

Ovari-

první část složených slov mající význam vaječník, vaječníkový, vejce

Skriptorium

středověká písařská dílna nebo škola

Dynamo

generátor k výrobě stejnosměrného proudu

Matchball [mečból]

poslední, konečný míč v utkání