Ablaktace

Význam: 1. odstavení mláděte; 2. způsob šlechtění, při němž se roub neoddělí od mateřské rostliny, dokud dokonalé nesroste, odkájení

Další cizí slova

Podzisoly

půdy pod tajgou, vřesovišti a pod., produkují nesnadno se rozkládající surový humus

Ideo-

první část složených slov mající význam myšlenka, představa, mínění, myšlenkový

Panhelénský

týkající se celého Řecka, všech Řeků

Isopora

izolinie ročních změn některých složek magnetického pole Země

Implikace

vyplývání; podmíněný výrok typu jestliže pak, z toho plyne

Kreativita

tvořivost, tvoření