Adaptér

Význam: zařízení rozšiřující původní použitelnost

Další cizí slova

Online [onlajn]

zapojený, zapnutý, v chodu, v provozu; zapojený na ústřední počítač, spřažený

Agora

starořecké městské shromaždiště;náměstí, volný prostor

Miserere [mizerere]

slituj se!, začátek kajícného žalmu

Toxikoman

člověk závislý na drogách

Teherán

druh perského koberce

Šmír

polotuhé mazadlo