Ablegace

Význam: vypovězení,vyobcování

Další cizí slova

Anastigmat

objektiv s odstraněnými optickými vadami

Demografie

věda zabývající se reprodukcí obyvatelstva

Auditing

audit

Stomatologie

zubní lékařství

Paratonie

svalová igidita končetin při pasívních pohybech

Etanol

nejjednodušší alkohol, etylalkohol, líh