Ablegace

Význam: vypovězení,vyobcování

Další cizí slova

Ultrafiltrace

metoda filtrace koloidních roztoků

Institucionalismus

ekonomický a sociologický směr, který základ vývoje společnosti spatřuje v institucích a institutech

Koakvizice

společně nabytý majetek

Frigidní

chladný (pohlavně, citově); mrazivý

Oposice

protiklad; odporování něčemu; politické subjekty vystupující proti převládající většině; postavení kosmického tělesa, kdy Země je mezi ním a Sluncem

Wei-su

bílé krystalky, výtěžek ze sóje a luštěnin; chuťová přísada do většiny čínských pokrmů