Adorace

Význam: zbožné uctívání, zbožňování

Další cizí slova

Artistický

1. vztahující se k aristice,artistovi; 2. umělecký

Outgoing [autgouing]

vycházející ven, výstup, výdaj, náklady

Raketa

1. sportovní náčiní s pružným výpletem sloužící k odrážení míčku; 2. létací zařízení poháněné reaktivním motorem; střela poháněná raketovým motorem

Formace

útvar; formování, vytváření formy

Simplifikace

zjednodušení

Resignace

vzdání se úřadu; trpná odevzdanost