Adorace

Význam: zbožné uctívání, zbožňování

Další cizí slova

Koturn

obuv antických herců tragédií na vysokých podrážkách; mluvit s patosem

Permafrost

trvale zmrzlá půda, pergelisol

Altruistický

nezištný, lidumilný

Klarinet

jazýčkový dřevěný dechový hudební nástroj

Matiné

koncert, představení nebo slavnost konaná dopoledne

Inaparentní

nezjevný, skrytý. I. průběh choroby, např. infekce. Srov. asymptomatický, latentní