Agrafie

Význam: chorobná ztráta schopnosti psát

Další cizí slova

Transduktor

elektromagnetické zařízení používané jako regulátor nebo elektromagnetický zesilovač

Verzus

proti

Nefrosa

chorobné odumírání ledvinových buněk s poškozením kanálků

Environmentalizmus

teorie o vztazích mezi vnějším prostředím a společenským vývojem

Sylabotonizmus

princip uspořádání verše na základě pravidelného střídání přízvučných a nepřízvučných slabik v řadách o stejném počtu slabik

Ding an sich [dyng án zich]

věc o sobě, sama jako taková