Agrafie

Význam: chorobná ztráta schopnosti psát

Další cizí slova

Reglement

zvláštní předpis

Preference

zvýhodnění, výhoda, výsada, přednost, přednostní právo

Mela-

první část složených slov mající význam tmavý, černý

Adaxiální

přivrácený k ose, ke stonku

Centripetální

dostředivý

Kolektomie

chirurgické odstranění části tlustého střeva