Abonent

Význam: předplatitel

Další cizí slova

Subway [sabvej]

podchod; podzemní dráha, metro

Marginální

okrajový; mezní

Prostatizmus

potíže při zduření prostaty

Tendenční

zaměřený, projevující úmysl, stranící, zaujatý

Byrokrat

příslušník byrokracie; přehnaně pečlivý, nepružný úředník lpící na formalitách

Strofika

část nauky o verši zabývající se skladbou strofy; strofické uspořádání básnického díla