Abonent

Význam: předplatitel

Další cizí slova

Hamada

skalní poušť s malými výskyty hrubých zvětralin

Sémiologie

sémiotika

Ministr

člen vlády, obv. pověřený řízením určitého ministerstva

Ortodroma

nejkratší spojnice dvou míst na kulové ploše

Expektance

očekávání, předpoklad, výhled

Plasticita

tvárlivost, poddajnost, výstižnost; schopnost organizmů přizpůsobit se prostředí