Aerobie

Význam: sportovní náčiní, létající plastový kroužek

Další cizí slova

Mikrosporie

plísňové onemocnění vlasové pokožky hlavy hl. dětí

Regulérní

podle pravidel, správný, obvyklý, odpovídající normálu

Konkursant

dlužník v konkurzním řízení, úpadkář, kridatář

Broker [broukr]

dohodce, který zprostředkovává obchody cizím jménem a na cizí účet

Reversní osmóza

Je třeba odlišit pojmy osmosa a reversní osmosa: Osmosa je pronikání molekul rozpouštědla (př. vody) přes semipermeabilní (polopropustnou) membránu z místa o nižší koncentraci do místa o vyšší koncentraci ("ředění"). Reversní osmosa je opakem. Jde o průch

Monilióza

choroba ovocných stromů