Aerobie

Význam: sportovní náčiní, létající plastový kroužek

Další cizí slova

Brain-drain [brejndrejn]

odliv mozků, přetahování inteligence

Trombon

žesťový nátrubkový hudební nástroj, pozoun

Vizuální

související se zrakovým vnímáním, zrakový

Evaluace

hodnocení, určení, stanovení hodnoty, odhad ceny

Romaneto

próza středního rozsahu založená na postupném objasňování záhady rozumovým vysvětlením

Homeostasa

stálost vnitřního prostředí; stejný stav