Agitece

Význam: šíření, přesvědčování, získávání stoupenců; tělesný, pohybový neklid

Další cizí slova

Bazo-

první část složených slov mající význam 1. spodní, základový, bazální; 2. zásaditý, bazický, alkalický; 3. týkající se bazických hornin

Magnifico [manifiko]

hud. vznešeně, velkolepě

Ikonoklasmus

obrazoborectví

Kouč

vedoucí sportovní ho družstva, zejm. taktiky při utkání

Geocentrismus

názor na existenci nehybné Země, která je středem vesmíru

Monilióza

choroba ovocných stromů