Abonmá

Význam: předplatné, předplacení, subskripce

Další cizí slova

Isotropie

jev, kdy nezávisí na směru, v němž se fyzikální vlastnosti látky měří

Italianizmus

jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z italštiny nebo podle italštiny v něm vytvořený

Apokrinní

vylučující, vyměšovací

Mutagen

fyzikální nebo chemický faktor schopný vyvolat genetickou mutaci

Ceuse occasionalis [kauza okazionális]

příležitostná příčina

Kompresivní

stlačující, zhušťující