Ahasver

Význam: nespokojený, věčně se toulající člověk nenacházející nikde uspokojení a uplatnění; věčný tulák nespokojenec

Další cizí slova

Recyklovaný

pocházející z recyklace

Racionalisace

využití rozumové metody, rozumově zdůvodněná organizace; zvýšení hospodárnosti; dodatečné odůvodňování původně jiných motivů

Kvadrilovaný

čtverečkovaný

Kauterisace

vypalování, odstranění porušené tkáně kauterem

Utilitarizmus

postoj a hodnocení pudle míry užitečnosti

Integrální

souhrnný, sjednocený, úplný, nedílný