Abort

Význam: potrat, vybavení plodu s obaly z dělohy před ukončením 28. týdne těhotenství

Další cizí slova

Gril

1. rošt na opékání masa sálavým teplem; 2. jídelna, restaurace

Cool

(expresivní výraz) moderní, současný, být cool - být in, být moderní a současný, držet krok s dobou

Mašinfíra

strojvůdce

Indiferentní

neurčitý, neutrální, nezúčastněný, netečný, lhostejný

Freska

nástěnná malba prováděná barvami do vlhké omítky

Pathos

vzrušený stav, prudké hnutí mysli; vzletný způsob projevu