Abortivní

Význam: 1. způsobující potrat; 2. nevyvinutý, zakrnělý

Další cizí slova

Vehikl

vozidlo, obv. zastaralé, nevalné úrovně

Alfabetisace

odstranění negramotnosti

Macha

neumělecké, ale obratné provádění nějaké činnosti, rutina

Pinta

1. stará objemová jednotka pro kapaliny a sypké látky; 2. pint [pajnt] britská objemová jednotka rovná 0,568262 l

Koprolalie

sklon k přehnanému užívání hrubých až obscénních výrazů, kakolalie

Rumiště

smetiště