Admiralita

Význam: námořní velitelství

Další cizí slova

Vistasměnka

směnka na viděnou

Suspendovat

dočasně zbavit hodnosti, funkce; dočasně potlačit

Hysteralgie

bolestivost dělohy

Chám

1. sperma; 2. neurozený člověk; sprostý chlap

Depolymerizace

rozklad chemicky složité látky na jednoduché složky

Augur

starořímský kněz a věštec