Admiralita

Význam: námořní velitelství

Další cizí slova

Donchuán

záletník, svůdce

Sporožiro

druh bezhotovostního běžného účtu

Monofrekvenční

monochromatický, mající jen jednu frekvenci (u elektromagnetického záření)

Knuta

karabáč, krátký bič; krutovláda

Scenáristika

umělecký obor zabývající se tvorbou scénářů

Reponování

repozice