Abresivní

Význam: brusný

Další cizí slova

Cupovat

roztřepávat, načechrávat

Award [evórd]

arbitrážní rozhodnutí, rozhodčí nález; cena, odměna, vyznamenání

Psychoterapie

cílevědomé léčebné působení na psychiku člověka

Videotechnika

obor zabývající se snímáním, záznamem a reprodukcí televizního obrazu, obrazová televizní technika

Talmi

pozlacený tombak, nepravé zlato

Plauzibilní

použitelný, přijatelný; srozumitelný, pochopitelný