Abresivní

Význam: brusný

Další cizí slova

Respekt

vážnost, úcta; bázeň, ohled

Shuttle [šatl]

dopravní prostředek uskutečňující časté a krátké cesty sem a tam, kyvadlová doprava

Cirkumpolární

1. obtočnový; nikdy nezapadající pod obzor (např. hvězda); 2. ležící v oblasti zemského pólu

Supervize

dohled, dozor, kontrola, inspekce

Motorismus

užívání motorových vozidel; různá odvětví automobilového a motocyklového sportu

Remorkáž

přemísťování plavidel pomocí remorkérů