Abreviace

Význam: částečné vypsání slova; tvoření slov zkracováním

Další cizí slova

Travé

část klenby, klenební pole

Narkomanie

chorobná touha po narkotikách, drogách a závislost na nich

Nemesis

Spravedlnost, ochránkyně dobrých

Iatrogenní

vyvolané lékařem, jeho neuváženým jednáním, špatným vyšetřením, chybným léčením

Osteologie

nauka o kostech

Opozice

protiklad; odporování něčemu; politické subjekty vystupující proti převládající většině; postavení kosmického tělesa, kdy Země je mezi ním a Sluncem