Abreviace

Význam: částečné vypsání slova; tvoření slov zkracováním

Další cizí slova

Kutikula

vrstva na povrchu organizmu

Scirocco [široko]

vlhký, teplý vítr vanoucí nad Itálii ze Sahary

Neurit

výběžek nervové buňky

Okta-

první část složených slov mající význam osm, osminásobný

Štafírovat

zdobit, krášlit, parádit; prostehovat

Aport

povel psovi, aby něco přinesl