Gardista

Význam: člen gardy

Další cizí slova

Chabrus

1. neformální obchodní dohoda; 2. tělesně špatný, nemocný člověk

Spinální

trnový, hřebenový; páteřní, míšní

Akvakultura

pěstování rostlin v živných roztocích bez půdy, hydroponie

Pyromancie

věštění, hádání z ohně

Plasticita

tvárlivost, poddajnost, výstižnost; schopnost organizmů přizpůsobit se prostředí

Geochemie

obor studující zákonitosti rozšíření chemických prvků v Zemi i chemické aspekty geologických procesů v Zemi