Absoluce

Význam: odpuštění hříchů; právo upuštění od potrestání

Další cizí slova

Autorevers

zařízení samočinně využívající obě strany kazety

Kabaret

zábavný, obv. humoristický, hudební a taneční program; místnost, podnik, kde se takový program předvádí

Kursor

pohyblivá viditelná značka na obrazovce počítače ukazující aktuální polohu znaku

Jotace

polosamohláskové i, které tvoří s následující samohláskou dvojhlásku

Ceremoniál

obřad; slavnost; obvyklý postup, procedura

Mizantropie

chorobná nenávist k lidem