Absolutno

Význam: co existuje samo sebou a zapříčiňuje vše ostatní; bezpodmínečné,nekonečné, neomezené, dokonalé a bezvztažné bytí

Další cizí slova

Intuice

tušení, vytušení, schopnost postihnout

Dogma

výchozí poučka, základní teze nepřipouštějící pochyby; neomylné východisko

Erathem

geol. nejvyšší chronostratigrafická jednotka

Torero

pěší zápasník s býky

Triduum

katolická třídenní slavnost

Nefrosklerosa

skleróza ledvin