Absolutno

Význam: co existuje samo sebou a zapříčiňuje vše ostatní; bezpodmínečné,nekonečné, neomezené, dokonalé a bezvztažné bytí

Další cizí slova

Pozice

poloha, držení těla; místo, umístění ve vztahu k okolí nebo s přihlédnutím k významu

Contrarietas [kontrarietás]

protilehlost, opačnost, protichůdnost

Hotentot

člověk mluvící hloupě nebo nesrozumitelně

Komposice

skládání, komponování; skladba; nauka o skladbě hudebních děl; delší školní písemná práce

Defétismus

poraženectví, nedostatek sebedůvěry a víry v možný úspěch

Pachydermie

zbytnění a ztvrdnutí kůže