Absorpce

Význam: objemové pohlcování, vstřebávání, zeslabení jedné látky v druhé; zeslabení elektromagnetického záření,zvuku nebo počtu částic při průchodu látkou

Další cizí slova

Egocentrismus

v jednání i myšlení pozornost zaměřená na vlastní osobu

Pigment

prášková látka, nerozpustná v daném pojivu, používaná k barvení; látka různého chemického složení uložená zejm. v živočišných buňkách

Animálnost

zvířeckost

Syfilida

příjice, chronická infekční pohlavní choroba, lues

Kvadrienále

přehlídka konaná jednou za čtyři roky

Mutatis mutandis

po nezbytných úpravách, s příslušnými změnami