Absorpce

Význam: objemové pohlcování, vstřebávání, zeslabení jedné látky v druhé; zeslabení elektromagnetického záření,zvuku nebo počtu částic při průchodu látkou

Další cizí slova

Caramba [karamba]

hrome!, k čemu!

Tektologie

nauka o struktuře živých organizmů, strukturní morfologie

Aplaus

potlesk

Redundantní

opakovaný, nadbytečný; rezervní, jisticí

Negativ

fotografický, filmový, televizní obraz v doplňkových tónech

Pedometr

krokoměr